Krasíkov – Česká Třebová railway tunnel

pohled na zárubní zdi v těžce rozbahněném terénu -1. fáze prací   staveniště tunelu v mrazech a závějích
View of a frame wall in a heavy muddy terrain – Phase 1 of the works   Tunnel construction site in sub-zero temperatures with snow drifts
     
desky stropu 120 cm izolované krystalizací H-Krystal + expanzní monomer.těsnění spar   základové desky izolované krystalizací H Krystal
120 cm ceiling slab waterproofed with H-Krystal crystallisation system + expansion monomer sealing of joints   Foundation slabs waterproofed with the H-Krystal crystallisation system
     
  pohled na dokončený drážní tunel
View of the completed railway tunnel   View of the completed railway tunnel

APLIX SERVIS s.r.o.

Registered Company address:
Radlická 97
150 00 PRAHA 5, Česká republika

Management and office:
Radlická 97
150 00 Praha 5
Tel.: +420 25155 4433
E-mail: aplix@aplix.cz

Map:

Mapa - Aplix
zvětšit mapu

APLIX servis s.r.o. is holder of the ČSN EN ISO 9001:2001 quality management system for primary waterproofing and remediation by crystallisation.
Created by CTECH s.r.o. ©2013