Historie

Vítejte na www stránce stavebně hydroizolační a obchodní firmy APLIX servis s.r.o.

Naše společnost působí na českém stavebním trhu od roku 1992 jako fyzická osoba Jiří Příhoda - Aplix, kdy začala nabízet krystalizaci pro betonové konstrukce XYPEX. V roce 2000 byla založena společnost APLIX servis s.r.o., která přebrala téměř celé nabídkové spektrum od firmy Jiří Příhoda - APLIX až na materiál XYPEX. Tento byl nahrazen podobným krystalickým materiálem H - KRYSTAL, který je vyráběn v České republice a je cenově výhodnější.

Od svého založení se tedy společnost intenzivně zabývá sanacemi betonových a železobetonových staveb i novostaveb z hlediska hydroizolace metodou použití krystalizace v hmotě betonu či železobetonu.

Díky 20 - letým zkušenostem jednatele a ředitele firmy je dnes na poli krystalické hydroizolace přesvědčivě úspěšná.

Posláním firmy je v plné míře uspokojit potřeby zákazníků při průběžném zlepšování servisu, služeb zaručujících dlouhodobou prosperitu. Jsme česká firma a naše průběžné zlepšování je nezbytná záležitost úspěchu na domácím trhu. Chceme být spolehlivým partnerem pro naše zákazníky.

Společnost je od počátku budována jako tým, kde vedení je formou spolupráce. Potenciálem naší firmy jsou kvalifikovaní a motivovaní spolupracovníci, kterým se vyplatí podávat kvalitní výkon. Díky našim, na budoucnost orientovaným výkonům, dosahujeme hospodářského rozvoje. Naši dodavatelé a odběratelé jsou naši partneři. Udržujeme kooperativní a vzájemně výhodný vztah, založený na vzájemném závazku k průběžnému zlepšování kvality.Vnitřní pořádek ve firmě, jasné cíle a přehledné pracovní postupy by měly následně vést k bezproblémové integraci do EU.

Zavedení systému managementu jakosti, jako i stálé a nekompromisní dodržování požadavků právních předpisů, je důležitým nástrojem pro dosahování stabilní kvality našich produktů, udržování okruhu stálých zákazníků a získávání zákazníků nových. Trvale rozšiřující se okruh zákazníků kupujících si produkty naší firmy je základem naší prosperity.

Technologie krystalické hydroizolace je prováděna vlastními zaměstnanci. Obchodní aktivity společnosti zahrnují celou Českou republiku.

Pravidelná publikace odborných článků o materiálech firmou nabízených ve stavebních časopisech jako je Stavitel a Stavební listy atd. umožňuje našim klientům lepší orientaci na stavebním trhu. Poskytujeme kompletní technicko zpracovatelské konzultace a technickou dokumentaci k jednotlivým materiálům. Sortiment námi nabízený je možné zakoupit přímo na adrese firmy.

Používané krystalické materiály H - Krystal jsou kanadského typu a splňují všechny podmínky kvalitní hydroizolace. Jejich základní vlastností je migrace katalyzátorů do hmoty betonu osmotickým tlakem a iniciování stavby krystalů ze zbytkových produktů hydratace uložených v kapilárním systému.

Pro Vaši dobrou informaci o tomto krystalickém materiálu si prosím prohlédněte www.artesacd.cz

APLIX SERVIS s.r.o.

Sídlo společnosti:
Radlická 97
150 00 PRAHA 5, Česká republika

Vedení a provozovna:
Radlická 97
150 00 Praha 5
Tel.: +420 25155 4433
E-mail: aplix@aplix.cz

Mapa:

Mapa - Aplix
zvětšit mapu

Firma Aplix servis s.r.o. je držitelem certifikátu systému jakosti ČSN EN ISO 9001:2009 pro primární hydroizolace a sanace betonových staveb metodou krystalizace.
Created by CTECH s.r.o. ©2013