Reference

Krystalické hydroizolace a to jako primární v nových stavbách, tak sanační hydroizolační práce provádíme od roku 1993. Jednou z prvních větších prací bylo těsnění armaturní komory vodojemu 2 x 6000m3 na Temelíně, těsnění kolektorů pro kabely vysokého napětí v areálu Temelína a to v roce 1993 - 1994.

V roce 1994 byl také stavěn vodojem 2 x 6000m3 Drahonice, který byl těsněn naší firmou krystalizací. V roce 1996 začala projekční příprava rekonstrukce ČNB na Příkopech v Praze, kde byl námi zpracován krystalický hydroizolační systém ve spolupráci s projekční firmou Helika, který jako jediná hydroizolačně sanační možnost pak při provedení nahradil nefunkční starý systém asfaltový. Při dozoru na této stavbě jsme zpracovávali drobnější stavby jako jímky, čistírny odpadních vod vždy v rámci dotěsnění.

1999 - 2000 spolupráce na projekčním řešení Slovanského domu s AED project a dozor pro investora při realizaci hydroizolačního systému ve čtyřech rozdilatovaných stavbách. 2000 - 2001 hydroizolační sanace hotelu Four Seasons jako celková krystalická náhrada zcela nefunkční foliové izolace.

2001 - komplexní hydroizolační krystalická sanace usazovacích nádrží DOOR pro firmu Eximos pískovny Střeleč.

2001 - 2002 hydroizolace krystalizací spodních staveb Argentinská hvězda v Praze Holešovicích.

2002 - sanace po povodních a to Sovovy mlýny v Praze a po vyplavení v roce 2002, znovu hotel Four Seasons. Dále se jedná o ČOV Jílové, Německou školu a těsnění šachet tmelem Hydraplug.

V roce 2003 hydroizolace krystalizací nové multifunkční stavby v ulici Bělohorská - 8.listopadu.

2004- sanační hydroizolace nekvalitních betonů ČOV Poděbrady, těsnění drážek základové desky - multifunkční dům AB Těšnov,hydroizolace opěrných zdí metra- metro Palmovka, dotěsnění průsaků ČOV Ruzyně - letiště.

2005 - hydroizolace železničního tunelu Česká Třebová

Od r. 2005 dodnes je hlavním projekčním a aplikačním programem přísada krystalizace H – Krystal Mix použitá do ,,bílé vany“ spodních staveb, čímž je zaručena hydroizolační bezpečnost staveb, velké urychlení stavebních prací a jejich zlevnění.

V případech těchto staveb jsou stavební jámy 10 – 12m hluboké takže některé stavby jsou založeny hluboko pod hladinou podzemní vody.
 

Fotogalerie k referencím:

Four Seasons
Nádrž DOOR pro firmu Eximos pískovny Střeleč
Argentinská hvězda v Praze Holešovicích
Sovovy mlýny v Praze
ČOV Jílové
Německá škola
Hydraplug
Bělohorská
Vila Radotín
ČOV Poděbrady
AB Těšnov
železniční tunel Krasíkov - Česká Třebová
ČOV Ruzyně letiště
Spodní stavby bytových domů

APLIX SERVIS s.r.o.

Sídlo společnosti:
Radlická 97
150 00 PRAHA 5, Česká republika

Vedení a provozovna:
Radlická 97
150 00 Praha 5
Tel.: +420 25155 4433
E-mail: aplix@aplix.cz

Mapa:

Mapa - Aplix
zvětšit mapu

Firma Aplix servis s.r.o. je držitelem certifikátu systému jakosti ČSN EN ISO 9001:2009 pro primární hydroizolace a sanace betonových staveb metodou krystalizace.
Created by CTECH s.r.o. ©2013