S Vámi již více než 20 let
+420 605 241 162, +420 603 416 763

 

 

H krystal

krystalizace kanadského typu

Použití:
Prášková, po smíchání s vodou tekutá, stěrková hydroizolační hmota s krystalizačními účinky. Používá se pro všechny pozemní, průmyslové, dopravní i vodohospodářské stavby z betonu. (mosty, tunely, přehrady, jezy, nádrže, ČOV, občanská zástavba, základové pasy, desky, žumpy,
jímky, bazény, terasy apod.) Hydroizolační hmota H - Krystal je přípravek vhodný všude tam, kde potřebujeme zajistit nepropustnost betonových konstrukcí a tím i garantovat jejich odolnost proti agresi vnějšího prostředí v celém jejich objemu. Po aplikaci na povrch konstrukce a dodržení pracovního postupu, vytvoří se až do hloubky 35 cm i více, krystaly v kapilárním systému a učinní tak beton vodo-nepropustný.

Popis a výhody:
  • nahrazuje asfaltové a foliové izolace a stavební činnost ji nedokáže poškodit.
  • podle potřeby použitelná z obou stran konstrukce, (např.i zevnitř objektu)
  • vytěsňuje všechnu vodu z konstrukce i proti hydrostatickému tlaku
  • zvyšuje odolnost betonu proti agresivním chemickým vlivům (chloridů,síranů ropných látek...)
  • beton je mrazuvzdorný a chráněn před karbonatací
  • zabraňuje korozi armatur
  • životnost betonu je i životností krystalů
  • je lehce zpracovatelná,aplikovatelná a je definitivní

Technické údaje:
barva   světle šedá
hustota   1250 kg/m³
zrnitost   do 180 µm
pH při aplikaci   12
teplotní odolnost   - 40 až +140 °C
odolnost při stálém kontaktu s kontamin.kapalinami   3 pH -11,5 pH
přídržnost   min 1,5 Mpa
netoxický, zdraví neškodný    
spotřeba   1kg /m²

Aplikace:
Provádíme na kvalitní betonový podklad bez prachu,nátěrů a mastnoty, cementového mléka a nesoudržných částí stříkáním pistolí nebo natíráním štětkou. Aplikace na čerstvý beton je možná po odbednění a očištění od odbedňovacích olejů, a cement. mléka (např.drátěným kartáčem.) Beton musí být silně provlhčen. Pro aplikaci štětkou volíme poměr 3:1 H-Krystal : voda. Pro stříkání pistolí je poměr 5:2 H-Krystal : voda. Voda musí být pitná. Mícháme vrtačkou s vrtulkou pomalými otáčkami cca 250ot/min.dvakrát po sobě s intervalem 5 minut.

Ošetření:
Nátěr je třeba chránit před sluncem, větrem min. 3 dny a po tuto dobu musí být vlhčen bu mlžením nebo příkrytý vlhkou látkou, nesmí oschnout. Plné zatížení vodou je možné po 10 dnech. K rychlému zastavení protékající vody nebo k dotěsnění trhlin jako doplněk pro práci při sanacích lze využít rychletvrdnoucí tmely Hydraplug A a B.

Zpracování detailů:
viz samostatná technická informace u výrobce.

Neaplikovat:
Při teplotě podkladu pod 5 °C a nad +30 °C Skladování 6 měsíců za předpokladu, že pytle jsou neotevřené a v suchu. Balení 6kg a 18kg pytle s PE vložkou

Bezpečnost práce:
Při práci používejte ochranné prostředky jako jsou rukavice a respirátory. Při zasažení oka vypláchněte vodou a vyhledejte lékařské ošetření. Likvidace odpadu: jsou obsahem samostatné informace u výrobce.