S Vámi již více než 20 let
+420 605 241 162, +420 603 416 763

 

 

H krystal mix

Hydroizolační přísada do betonu - krystalizace kanadského typu.

Popis a použití:
Prášková přísada do betonu ze směsi cementu a speciálních chemikálií s krystalizačními účinky, které zajiš ují nepropustnost a hydroizolaci betonových konstrukcí. Používá se pro všechny pozemní, průmyslové, dopravní i vodohospodářské stavby z betonu a železobetonu (mosty,tunely přehrady,jezy,nádrže,ČOV,občanská zástavba,základové pasy, desky,žumpy,jímky,bazény,terasy apod.) Hydroizolační přísada H - Krystal M je přípravek vhodný všude tam,kde potřebujeme zajistit nepropustnost betonových konstrukcí a tím i garantovat jejich odolnost proti agresi vnějšího prostředí v celém jejich objemu. Po zamíchání do betonové směsi a jejím následném ztuhnutí, aktivní látky krystalizace vytváří v kapilárním systému krystalickou výplň v celém objemu betonu.

Popis a výhody:
 • asfaltové a foliové izolace nejsou nutné
 • beton je nepropustný v celé hmotě
 • zvyšuje odolnost betonu proti agresivním chemickým vlivům (chloridů, síranů, uhličitanů, ropných látek atd.)
 • beton je mrazuvzdorný
 • stavební činnost krystalizaci nepoškodí
 • utěsněná je celá hmota betonu
 • chrání beton před karbonatací
 • zabraňuje korozi armatur
 • případné trhliny způsobené pohybem,jsou velmi lehce opravitelné
 • snižuje smrštění betonu o 20 %
 • zvyšuje pevnost v tlaku o 15 %
 • životnost betonu je i životností krystalů
 • je lehce zpracovatelná,aplikovatelná a je definitivní .

Technické údaje:
barva   světle šedá
hustota   1250 kg/m³
zrnitost   do 180 µm
pH při aplikaci   12
teplotní odolnost   - 40 až +140 °C
odolnost při stálém kontaktu s kontamin.kapalinami   3 pH -11,5 pH
přídržnost   min 1,5 Mpa
spotřeba   4 - 6 kg/m³
netoxický, zdraví neškodný    


Údaje pro zpracování a následná aplikace:
Obvykle se používá 6 kg přísady H – Krystal M na 1m3 betonu v agresivním a zvodnělém prostředí. Tam, kde není agresivita, nebo jen vlhkost můžeme použít 4 - 5kg přísady H – Krystal M.

Objem cementu nesmí být menší než 300 kg. Přísadu H Krystal M je možné přidávat na betonárce do skypu, nebo míchačky, ale také rovnou do mixu před betonem, ale je třeba přidat vodu a minimálně 10min. míchat plnou rychlostí a domíchat cestou na místo uložení.

Neaplikovat:
není li možné zaručit správnou teplotu pro tuhnutí betonu. Skladování 6 měsíců za předpokladu, že pytle jsou neotevřené a v suchu. Balení 8kg a 20kg pytle s PE vložkou

Bezpečnost práce:
Při práci používejte ochranné prostředky jako jsou rukavice a respirátory. Při zasažení oka vypláchněte vodou a vyhledejte lékařské ošetření. Likvidace odpadu: jsou obsahem samostatné informace u výrobce.

 

Artesa capillary dry s.r.o.

je výrobcem krystalizace kanadského typu H - Krystal, která byla certifikována pražským TAZUSem.