S Vámi již více než 20 let
+420 605 241 162, +420 603 416 763

 

 

H - Krystal MR

hydroizolační přísada do betonu - krystalizace kanadského typu

Popis a použití:
Prášková přísada do betonu ze směsi cementu a speciálních chemikálií s krystalizačními účinky,

které zajišťují nepropustnost a hydroizolaci betonových konstrukcí.
Používá se pro všechny pozemní, průmyslové, dopravní i vodohospodářské stavby z betonu a železobetonu (mosty, tunely přehrady, jezy, nádrže, ČOV, občanská zástavba, základové pasy, desky, žumpy, jímky, bazény, terasy apod.)
Hydroizolační přísada H - Krystal MR je přípravek vhodný všude tam, kde potřebujeme zajistit nepropustnost betonových konstrukcí a tím i garantovat jejich odolnost proti agresi vnějšího prostředí v celém jejich objemu.
Po zamíchání do betonové směsi a jejím následném ztuhnutí, aktivní látky krystalizace vytváří v kapilárním systému krystalickou výplň v celém objemu kapilár betonu.


Popis a výhody:
 • asfaltové a foliové izolace nejsou nutné
 • beton je nepropustný v celé hmotě
 • zvyšuje odolnost betonu proti agresivním chemickým vlivům (chloridů, síranů, uhličitanů, ropných látek atd.)
 • beton je mrazuvzdorný
 • stavební činnost krystalizaci nepoškodí
 • utěsněná je celá hmota betonu
 • chrání beton před karbonatací
 • zabraňuje korozi armatur
 • případné trhliny způsobené smrštěním zarůstají do 0,3mm nebo jsou velmi lehce opravitelné
 • snižuje smrštění betonu až o 20 %
 • zvyšuje pevnost v tlaku až o 15 %
 • životnost betonu je i životností krystalů
 • je lehce zpracovatelná, aplikovatelná a je definitivní.

Největší výhodou je snadná bodová opravitelnost hydroizolace


Technické údaje:
barva   šedá
hustota   965 kg/m³
zrnitost   do 180 µm
pH při aplikaci   12
teplotní odolnost   - 40 až +140 °C
odolnost při stálém kontaktu s kontamin.kapalinami   3 pH -11,5 pH
přídržnost   min 1,5 Mpa
netoxický, zdraví neškodný    
spotřeba   2kg - 3kg /m³

Údaje pro zpracování a následná aplikace:
Obvykle se používá 2 kg přísady H – Krystal MR na 1m3 betonu. V agresivním a zvodnělém prostředí je doporučeno použít 2,5-3 kg přísady dle míry zatížení vodou.

Objem cementu nesmí být menší než 300 kg. Přísadu H Krystal MR je možné přidávat na betonárce do skypu, nebo míchačky, ale také rovnou do mixu před betonem, ale je třeba přidat vodu a minimálně 10min. míchat plnou rychlostí a domíchat cestou na místo uložení.
Neaplikovat není li možné zaručit správnou teplotu pro tuhnutí betonu.

Skladování 12 měsíců za předpokladu, že pytle jsou neotevřené, v suchu a teplotě min. 5°C.
Balení 6 x 3kg nebo 9 x 2kg ve vodě rozpustné pytlíky v 18kg pytli s PE vložkou.
Balení 18 kg pytel s PE vložkou a 6 kg pytel s PE vložkou


Bezpečnost práce:
Při zasažení oka vypláchněte vodou a vyhledejte lékařské ošetření. Používejte respirátory při míchání.

Likvidace odpadu: jsou obsahem samostatné informace u výrobce.